Open main menu

Climbing Shoes

user rating: 5 of 5 (8)
La Sportiva Miura VS
$175 - $185
user rating: 5 of 5 (4)
La Sportiva Testarossa
$199
user rating: 4.5 of 5 (9)
La Sportiva Miura
$160 - $165
user rating: 4.5 of 5 (9)
Five Ten Anasazi MoccAsym
$125
user rating: 5 of 5 (2)
La Sportiva Otaki
$185
user rating: 5 of 5 (1)
Five Ten Anasazi VCS
$69 - $149
user rating: 4.5 of 5 (4)
La Sportiva Solution
$99 - $180
user rating: 4.5 of 5 (3)
Five Ten Anasazi Lace
$120 - $164
user rating: 4.5 of 5 (2)
Scarpa Origin
$47 - $99
user rating: 4.5 of 5 (2)
Scarpa Force X
$53
user rating: 5 of 5 (1)
La Sportiva Oxygym
$99
user rating: 5 of 5 (1)
Scarpa Vapor
$82 - $175
user rating: 5 of 5 (1)
Tenaya Oasi
$185
user rating: 4 of 5 (7)
La Sportiva Mythos
$75 - $145
user rating: 4 of 5 (8)
Mad Rock Flash
$89 - $95
user rating: 4.5 of 5 (1)
Scarpa Force V
$139
user rating: 4.5 of 5 (1)
evolv Addict
$74
user rating: 4 of 5 (2)
Scarpa Booster
$189
user rating: 4 of 5 (2)
La Sportiva Tarantulace
$85
user rating: 4 of 5 (1)
La Sportiva Tarantula
$39 - $95
user rating: 3.5 of 5 (6)
evolv Defy
$58 - $89
user rating: 3.5 of 5 (1)
La Sportiva Mythos Eco
$145 - $155
user rating: 3 of 5 (6)
Mad Rock Phoenix
$79 - $83
Mad Rock Shark 2.0
$123
user rating: 4.5 of 5 (7)
La Sportiva Cobra
$120 MSRP
user rating: 4.5 of 5 (3)
Scarpa Feroce
$159 MSRP
user rating: 4 of 5 (2)
Five Ten Spire
$120 MSRP
user rating: 4.5 of 5 (2)
Mad Rock ConTact
$105 MSRP
user rating: 4 of 5 (7)
La Sportiva Katana
$135 MSRP
user rating: 4 of 5 (5)
Five Ten Coyote Lace-Up
$100 MSRP
user rating: 4.5 of 5 (1)
Five Ten Stonelands Slipper
user rating: 4.5 of 5 (1)
Five Ten Team VXI
user rating: 4.5 of 5 (1)
Boreal Kintaro
user rating: 4 of 5 (2)
Five Ten Newton
$154 MSRP
user rating: 4 of 5 (2)
Five Ten Jet7
user rating: 3.5 of 5 (1)
Climb X Rave
$70 MSRP
user rating: 5 of 5 (5)
Five Ten Anasazi Verde
$165 MSRP
discontinued
user rating: 5 of 5 (4)
La Sportiva Venom
discontinued
user rating: 5 of 5 (4)
Five Ten Galileo
$150 MSRP
discontinued
user rating: 5 of 5 (2)
Scarpa Marathon
discontinued
user rating: 5 of 5 (2)
evolv Optimus Prime
$130 MSRP
discontinued
user rating: 4.5 of 5 (2)
Five Ten Piton
discontinued
user rating: 5 of 5 (1)
La Sportiva Mantis
discontinued
user rating: 5 of 5 (1)
La Sportiva Speedster
discontinued
user rating: 4 of 5 (3)
Montrail Cruiser
discontinued
user rating: 4 of 5 (4)
La Sportiva Cliff
discontinued
user rating: 4 of 5 (1)
Montrail Zealot
discontinued
user rating: 4.5 of 5 (1)
Five Ten Rogue
$110 MSRP
discontinued