Open main menu

Climbing Shoes

user rating: 5 of 5 (7)
La Sportiva Miura VS
$157 - $185
user rating: 5 of 5 (4)
La Sportiva Testarossa
$169 - $199
user rating: 5 of 5 (2)
La Sportiva Otaki
$157 - $185
user rating: 5 of 5 (1)
Five Ten Anasazi VCS
$69
user rating: 5 of 5 (1)
La Sportiva Oxygym
$99
user rating: 5 of 5 (1)
Scarpa Vapor
$82 - $129
user rating: 5 of 5 (1)
Tenaya Oasi
$180 - $184
user rating: 5 of 5 (5)
Five Ten Anasazi Verde
$165 MSRP
user rating: 5 of 5 (4)
Five Ten Galileo
$150 MSRP
user rating: 5 of 5 (1)
La Sportiva Speedster
user rating: 5 of 5 (4)
La Sportiva Venom
discontinued
user rating: 5 of 5 (2)
Scarpa Marathon
discontinued
user rating: 5 of 5 (2)
evolv Optimus Prime
$130 MSRP
discontinued
user rating: 5 of 5 (1)
La Sportiva Mantis
discontinued
user rating: 4.5 of 5 (9)
La Sportiva Miura
$140 - $165
user rating: 4.5 of 5 (9)
Five Ten Anasazi MoccAsym
$60 - $125
user rating: 4.5 of 5 (4)
La Sportiva Solution
$99 - $180
user rating: 4.5 of 5 (3)
Five Ten Anasazi Lace
$127 - $164
user rating: 4.5 of 5 (2)
Scarpa Origin
$50 - $99
user rating: 4.5 of 5 (2)
Scarpa Force X
$53
user rating: 4.5 of 5 (1)
evolv Addict
$49
user rating: 4.5 of 5 (1)
Five Ten Rogue
$21
user rating: 4.5 of 5 (7)
La Sportiva Cobra
$120 MSRP
user rating: 4.5 of 5 (3)
Scarpa Feroce
$159 MSRP
user rating: 4 of 5 (2)
Five Ten Spire
$120 MSRP
user rating: 4.5 of 5 (2)
Mad Rock ConTact
$105 MSRP
user rating: 4.5 of 5 (1)
Five Ten Stonelands Slipper
user rating: 4.5 of 5 (1)
Scarpa Force V
user rating: 4.5 of 5 (1)
Five Ten Team VXI
user rating: 4.5 of 5 (1)
Boreal Kintaro
user rating: 4.5 of 5 (2)
Five Ten Piton
discontinued
user rating: 4 of 5 (7)
La Sportiva Mythos
$75 - $145
user rating: 4 of 5 (8)
Mad Rock Flash
$89 - $94
user rating: 4 of 5 (2)
Scarpa Booster
$189
user rating: 4 of 5 (2)
La Sportiva Tarantulace
$85
user rating: 4 of 5 (1)
La Sportiva Tarantula
$50 - $95
user rating: 4 of 5 (7)
La Sportiva Katana
$135 MSRP
user rating: 4 of 5 (5)
Five Ten Coyote Lace-Up
$100 MSRP
user rating: 4 of 5 (2)
Five Ten Newton
$154 MSRP
user rating: 4 of 5 (2)
Five Ten Jet7
user rating: 4 of 5 (3)
Montrail Cruiser
discontinued
user rating: 4 of 5 (4)
La Sportiva Cliff
discontinued
user rating: 4 of 5 (1)
Montrail Zealot
discontinued
user rating: 4 of 5 (2)
Mad Rock Mugen
discontinued
user rating: 4 of 5 (2)
Mad Rock Loco
discontinued
user rating: 4 of 5 (2)
Five Ten Ascent
discontinued
user rating: 4 of 5 (1)
Five Ten Anasazi Slipper
discontinued
user rating: 4 of 5 (1)
Montrail Magnet
discontinued